• امروز: 1399/07/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07

رئیس مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی : معرفت مصطفوی راد

 

سمت : رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 

شماره تلفن :