• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر حفظ نباتات

نام :   مهدی عبادت طلب لیمودهی              

سمت :   مدیریت حفظ نباتات

شماره تماس : 33321956

سابقه کاری: 29 سال

سطح تحصیلات:  فوق لیسانس مدیریت کشاورزی

ایمیل سازمانی :   

mod.nabatat@jkgc.ir

http://reza.ghiassi@gmail.com