• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر امور باغبانی

نام : منوچهر پارسافر   

سمت : مدیر امور باغبانی

میزان تحصیلات  :  فوق لیسانس مهندسی مدیریت کشاورزی 

سابقه کار  :  28  سال 

شماره تماس :   33344762 - 013

ایمیل سازمانی : 

mod.baghbani@jkgc.ir