• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

نام و نام خانوادگی  :  شهره مستحسن

 

سمت  :  رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 

شماره  تماس  : 

 

ایمیل  سازمانی :