• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

نام و نام خانوادگی  :  شهره مستحسن 

سمت  :  رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

شماره  تماس  : 33320110

سابقه کاری : 24 سال

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

ایمیل  سازمانی : 

Jkgsa@agri-jahad.org