• امروز: 1399/08/06
  • آخرین بروزرسانی: 1399/08/05

سرپرست اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

نام و نام خانوادگی  :  فرامرز هادی زاده

 

سمت  :  سرپرست اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 

شماره  تماس  : 

 

ایمیل  سازمانی :