• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر سرمایه گذاری

نام :    مسعود اسدی پرور        

سمت : مدیر امور سرمایه گذاری

سابقه کاری: 30 سال

میزان تحصیلات: فوق لیسانس تغذیه دام وطیور

شماره تماس :  33328731

ایمیل سازمانی :

mod.sarmayeh@jkgc.ir