• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

مدیر سرمایه گذاری

نام :    جواد کاوه شالدهی

    

سمت : مدیریت امور سرمایه گذاری

 

شماره تماس :  33328731

 

ایمیل سازمانی :

mod.sarmayeh@jkgc.ir