• امروز: 1402/07/06
  • آخرین بروزرسانی: 1402/07/04

مدیر بودجه

نام : حسن نوبخت 

 

سمت :   مدیر امور برنامه و بودجه

 

 

شماره تلفن :  33323849

 

ایمیل سازمانی :

mod.boodjeh@jkgc.ir