• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

دفتر امور خاک کشاورزی

دفتر امور خاک کشاورزی


اهداف دفتر خاک کشاورزی  : 

 

- پیگیری قوانین و مقررات در حوزه امور خاک کشاورزی

-  عملیاتی کردن اموری مانند قانون حفاظت از خاک و خط‌مشی‌های مدیریت پایدار خاک‌های کشاورزی

- برنامه‌ریزی مطالعات خاک‌شناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیری

- آموزش کشاورزان و بهره‌برداران در زمینه راه‌های حفاظت

- مدیریت پایدار خاک‌های کشاورزی 

- پیگیری و اجرای برنامه‌های اجرایی در حوزه امور خاک کشاورزی در راستای توسعه کشاورزی پایدار

- استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه مدیریت امور خاک کشاورزی

- شناسایی چالش‌های پیش‌رو در حوزه خاک‌های کشاورزی

- راهکارهای مقابله با این چالش‌ها با هماهنگی سایر دستگاه‌های متولی در حوزه خاک

- پیگیری در زمینه افزایش بهره‌وری 


خانم رباب نوروز فشخامی به عنوان مسئول دفتر امور خاک کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان معرفی شدند.

جهت مشاهده  فیلم بر روی متن کلیک نمایید