• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیریت جهاد کشاورزی خمام

نام :    مهدی رجبی شهرستانی  

 

سمت :  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمام

 

رشته تحصیلی : ارشد مدیریت کشاورزی 

 

شماره تماس :   01334430160

 

ایمیل سازمانی :