• امروز: 1402/07/06
  • آخرین بروزرسانی: 1402/07/04

مدیریت رفاه و پشتیبانی

نام : محمد مهاجری

 

سمت :  مدیر رفاه و پشتیبانی

 

شماره تماس :

 

ایمیل  سازمانی : 

 

mod.refah@jkgc.ir