• امروز: 1402/07/06
  • آخرین بروزرسانی: 1402/07/04

مدیریت جهاد کشاورزی خمام

نام :    مهدی رجبی شهرستانی 

 

سمت :  سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خمام

 

شماره تماس : 

 

ایمیل سازمانی :