• امروز: 1401/04/12
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

مدیر توسعه بازرگانی

نام : رضا ابراهیم نیا                             

 

سمت : سرپرست مدیریت  توسعه بازرگانی

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir