• امروز: 1398/03/04
  • آخرین بروزرسانی: 1398/03/03

جلسه هماهنگی معاونت بهبود  تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  جهت اجرای برنامه های مشترک تشکیل شد

جلسه هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهت اجرای برنامه های مشترک تشکیل شد

جلسه هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهت اجرای برنامه های مشترک تشکیل شد

 ادامه مطلب

بهره گیری از توان علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور برای افزایش تولیدمحصولات کشاورزی /شرکت های دانش بنیان حمایت می شوند.

بهره گیری از توان علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور برای افزایش تولیدمحصولات کشاورزی /شرکت های دانش بنیان حمایت می شوند.

بهره گیری از توان علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور برای افزایش تولیدمحصولات کشاورزی /شرکت های دانش بنیان حمایت می شوند.

 ادامه مطلب

هفتمین جلسه ملاقات عمومی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال جدید برگزارشد.

هفتمین جلسه ملاقات عمومی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال جدید برگزارشد.

هفتمین ملاقات مردمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در روز سه شنبه مورخ 98/2/31 در دفتر کار ایشان برگزار گردید.

 ادامه مطلب

برداشت گل محمدی از باغات استان از اواخر اردیبهشت آغاز شد.

برداشت گل محمدی از باغات استان از اواخر اردیبهشت آغاز شد.

برداشت گل محمدی از باغات استان از اواخر اردیبهشت آغاز شد.

 ادامه مطلب

اولین جلسه همکاری های مشترک اداره کل امداد امام خمینی(ره) و مدیریت ترویج جهاد کشاورزی گیلان تشکیل شد

اولین جلسه همکاری های مشترک اداره کل امداد امام خمینی(ره) و مدیریت ترویج جهاد کشاورزی گیلان تشکیل شد

اولین جلسه همکاری های مشترک اداره کل امداد امام خمینی(ره) و مدیریت ترویج جهاد کشاورزی گیلان تشکیل شد

 ادامه مطلب

بازدید محققین، مروجین و کارشناسان از اجرای طرح  تحقیقی ترویجی  برنج در ماسال و رشت

بازدید محققین، مروجین و کارشناسان از اجرای طرح  تحقیقی ترویجی  برنج در ماسال و رشت

بازدید محققین، مروجین و کارشناسان از اجرای طرح  تحقیقی ترویجی  برنج در ماسال و رشت

 ادامه مطلب

شروع برداشت کلزای گیلان از رودبار

شروع برداشت کلزای گیلان از رودبار

شروع برداشت کلزای گیلان از رودبار

 ادامه مطلب

نشاء مکانیزه برنج در بیش از 120هزار هکتار از اراضی برنجکاری گیلان

نشاء مکانیزه برنج در بیش از 120هزار هکتار از اراضی برنجکاری گیلان

نشاء مکانیزه برنج در بیش از 120هزار هکتار از اراضی برنجکاری گیلان

 ادامه مطلب