• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/28

برگزاری کلاس آموزشی پرورش توت فرنگی در شهرستان شفت

برگزاری کلاس آموزشی پرورش توت فرنگی در شهرستان شفت

برگزاری کلاس آموزشی پرورش توت فرنگی در شهرستان شفت

 ادامه مطلب

برگزاری جلسه کارگروه سواد آموزی در شهرستان شفت

برگزاری جلسه کارگروه سواد آموزی در شهرستان شفت

برگزاری جلسه کارگروه سواد آموزی در شهرستان شفت

 ادامه مطلب

برگزاری کلاس آموزشی درخصوص کاهش ضایعات برنح در کارخانه های شالیکوبی

برگزاری کلاس آموزشی درخصوص کاهش ضایعات برنح در کارخانه های شالیکوبی

برگزاری کلاس آموزشی درخصوص کاهش ضایعات برنح در کارخانه های شالیکوبی

 ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در شفت

برگزاری دوره آموزشی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در شفت

برگزاری دروره آموزشی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در شهرستان شفت

 ادامه مطلب

بازدید از روند اجرایی طرح اولین واحد پرورش قوغاز شهرستان شفت

بازدید از روند اجرایی طرح اولین واحد پرورش قوغاز شهرستان شفت

بازدید از روند اجرایی طرح اولین واحد پرورش قوغاز شهرستان شفت

 ادامه مطلب

برگزاری جلسه بحران در شهرستان شفت

برگزاری جلسه بحران در شهرستان شفت

برگزاری جلسه بحران در شهرستان شفت

 ادامه مطلب

ظهور نخستین خوشه برنج در سال زراعی جدید در روستای خرطوم

ظهور نخستین خوشه برنج در سال زراعی جدید در روستای خرطوم

ظهور نخستین خوشه برنج در سال زراعی جدید در روستای خرطوم

 ادامه مطلب

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت

سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت

 ادامه مطلب

تجليل از كشاورزان پيشرو شهرستان شفت

تجليل از كشاورزان پيشرو شهرستان شفت

تجليل از كشاورزان پيشرو شهرستان شفت

 ادامه مطلب

برداشت گوجه سبز در باغات شهرستان شفت

برداشت گوجه سبز در باغات شهرستان شفت

برداشت گوجه سبز در باغات شهرستان شفت

 ادامه مطلب