• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

طرحهای جامع مدیریت بحران

جهت دریافت فایل بر روی متن کلیک نمایید :

 

 

 

- خطر پذیری بیماری دامی

 

 

- طرح خطرپذیری آفات و امراض نباتی استان