• امروز: 1399/12/15
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/13

مدیر سیاهکل

نام : محمد کریمی مریدانی   

 

سمت : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سیاهکل

 

شماره تماس :  41322088

 

شماره فکس : 41324188

 

ایمیل سازمانی : 

mod.seyahkal@jkgc.ir