• امروز: 1401/09/18
  • آخرین بروزرسانی: 1401/09/15

مدیر لنگرود

نام : فرهاد فتاحی راد

 

 

سمت :   سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود

 

شماره تماس : 42564135

 

ایمیل سازمانی :

mod.langrood@jkgc.ir