• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر لنگرود

نام : هادی امیدپور   

سمت :   سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود

شماره تماس : 42564135

میزان تحصیلات: فوق لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

سابقه کاری: 15سال

ایمیل سازمانی :

mod.langrood@jkgc.ir