• امروز: 1398/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1398/09/19

مدیر لنگرود

نام : محمد باقر قاسمپور          

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود

 

شماره تماس : 42564135