• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/29

مدیر لنگرود

نام : محمد باقر قاسمپور          

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لنگرود

 

شماره تماس : 42564135