• امروز: 1398/06/25
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/25

مدیر آستانه

نام : حمید رضا سلیمانی  

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه

 

شماره تماس :     42123010

 

مدرک تحصیلی : مهندس شیلات و محیط زیست

 

سوابق مدیریتی :

 

1

رئیس اداره شیلات جهاد کشاورزی استان اردبیل 4سال

2

کارشناس مسئول اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 8سال

3

کارشناس مسئول اداره منابع آبی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 4سال

4

کارشناس مسئول اداره تکثیر و پرورش جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی 4 سال

5

رئیس اداره شیلات شهرستان آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر 5 سال