• امروز: 1401/07/07
  • آخرین بروزرسانی: 1401/07/04

مدیر تالش

نام : رضا آقاجمالی

 

سمت : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تالش

 

شماره تماس : 44226364 - 44239205

 

ایمیل سازمانی : 

mod.talesh@jkgc.ir