• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر تالش

نام : منصور زاهدی

 

سمت : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تالش

شماره تماس : 44226364 - 44239205

سابقه کاری: 

میزان تحصیلات: 

ایمیل سازمانی : 

mod.talesh@jkgc.ir