• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر صومعه سرا

نام : محمد علی اکبری چالکسری 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا

شماره تماس : 44323012

میزان تحصیلات: فوق لیسانس تغذیه دام

سابقه کاری: 28 سال

ایمیل سازمانی : 

mod.somesara@jkgc.ir