• امروز: 1398/09/21
  • آخرین بروزرسانی: 1398/09/19

مدیر فومن

نام : رامین قاسم زاده 

                                                             

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن

 

شماره تماس :  31736193 -  31736191