• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820

 

ایمیل سازمانی :

mod.rasht@jkgc.ir