• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مدیر رشت

نام : حمید مهدوی توتکابنی

 

سمت :   سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت

شماره تماس : 33669820- 33669818

سابقه کاری: 30 سال

سطح تحصیلات: 

ایمیل سازمانی :

mod.rasht@jkgc.ir

http://Jahad_rasht@gilan.dolat.ir