• امروز: 1398/08/24
  • آخرین بروزرسانی: 1398/08/23

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820