• امروز: 1398/06/31
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/31

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820