• امروز: 1399/07/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07

مدیر رشت

نام : مسعود اسدی پرور                  

 

سمت :  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت

 

شماره تماس : 33669820

 

ایمیل سازمانی :

mod.rasht@jkgc.ir