• امروز: 1398/06/27
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/26

مدیر انزلی

نام : رضا نوربخش شیل سر       

 

سمت : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انزلی

 

شماره نمابر : 44423940