• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

برگزاری کلاس آموزشی معاینه فنی و کنترل افت و ریزش کمباین غلات

برگزاری کلاس آموزشی معاینه فنی و کنترل افت و ریزش کمباین غلات

یکشنبه   24/2/1402  در مرکز خدمات رستم آباد رودبار