• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

معاونت بهبود و تولیدات گیاهی

 

نام :   سید علی موسوی  جولاندان   

 

 

سمت :   معاونت بهبود تولیدات گیاهی

شماره تماس :   01333344753

سطح تحصیلات : لیسانس تولیدات گیاهی

سابقه کاری : 31 سال

ایمیل سازمانی :  

 

moa.giahi@jkgc.ir

 

 

شرح وظایف :

 


1- تعیین سیاستها و خط مشی تولید در محصولات زراعی  و باغی در قالب سیاستهای  کلی وزارت جهاد کشاورزی


2- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور افزایش بهره وری عوامل تولید محصولات زراعی و باغی و دستیابی به الگوی های مناسب کشت متناسب با ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی


3- تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های فنی در مورد مشاغل مختلف محصولات زراعی و باغی


4- پیش بینی و برآورد نیازهای مربوط به نهادها و ماشین آلات وسایل و تجهیزات مورد نیاز و پیگیری در جهت تامین و توزیع بموقع آنها


5- انجام هماهنگی لازم بمنظور مبارزه با آفات و بیماریها و علف های هرز محصولات زراعی و باغی و کنترل و جلوگیری از ورود بیماریها و آفات قرنطینه ای


6- نظارت و ارزیابی طرحها و فعالیتهای مرتبط با تولید محصولات زراعی و باغی


7- پیش بینی برآورد میزان و زمان عرضه تولیدات فرآوردهای زیر بخش زراعت و باغبانی به معاونت زیربط


8- همکاری و هماهنگی با مدیریت ذیربط بمنظور تهیه و دوین سیاستهای ترویجی زیر بخش


9- بررسی و تعیین نیازها و الویتهای سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت و باغبانی و ارائه پیشنهادات لازم بمنظور تامین و تجهیز منابع مورد نیاز و پیگیری تا حصول نتیجه.


10- بررسی و تعیین الویت های مربوط به پوشش بیمه ای پرداخت یارانه ها و خرید تضمینی محصولات و فرآوری های زیر بخش زراعت و باغبانی بمنظور حمایت از تولید و تولید کنندگان و انجام هماهنگی و پیگیری از طریق مراجع زیربط


11- هماهنگی در تهیه و تدوین موافقت نامه های مربوط به اعتبارات زیر بخش زراعت و باغبانی