• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف اداره پیمان ها و قراردادها

شرح وظایف ادره امور پیمان و قراردادها :

 

1- انجام اقدامات لازم و هماهنگی بمنظور تعیین زمان و دستور کار کمیسیون مناقصات ؛ معاملات و ترک تشریفات

2- ایجاد هماهنگی و اقدامات لازم جهت برگزاری مزایده ها و مناقصات و ترک تشریفات

3- شناسایی و تهیه بانک اطلاعات مربوط به تامین کنندگان و ارئه دهندگان کالا و خدمات مورد نیاز

4- هماهنگی جهت انجام تشریفات مربوط به انعقاد قراردادها و پیمانها

5- انجام اقدامات لازم مربوط به استعلام بهای کالا و خدمات مورد نیاز

6- تنظیم پیش نویس قراردادها و ارسال جهت تائید مراجع ذیربط

7- انجام اقدامات لازم جهت عقد قرارداد نهایی پس از تائید مراجع ذیربط و ارسال به واحدهای تخصصی مرتبط

8- توجیه پیمانکاران از لحاظ شرایط و مندرجات پیمانها

9- ایجاد هماهنگی و کسب تائید لازم از متولیان مالی در خصوص صورت وضعیت مالی قراردادها و شرایط پرداختهای مالی

10- انجام پیگیریهای لازم مربوط به فسخ ؛ خاتمه قرارداد و حل اختلاف

11- بررسی و ارزیابی راندمان کارکرد پیمانکاران اجرایی بر اساس حجم عملیات اجرایی و نفرات مستقیم موجو در پروژه

12- انجام اقدامات لازم جهت ورود به هنگام اطلاعات مربوط به انجام مناقصات در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات

13- تهیه گزارشهای موردی و دوره ای جهت ارائه به مراجع ذیصلاح