• امروز: 1403/04/30
 • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

شرح وظایف مدیریت امور اراضی

اهم وظایف محوله قانونی:

 

 • • واگذاری مستعد کشاورزی به کشاورزان بی زمین و کم زمین در قالب تعاونی های تولید مشاع

 

 • • واگذاری اراضی  به طرح های وابسته به  بخش کشاورزی در قالب طرح های اقتصادی به سرمایه گذران و فارغ التحصیلان کشاورزی و سایر متقاضیان و واجدین شرایط ( کمیسیون ماده 2 و شورای هیات )  واگذاری اراضی به طرح های غیر کشاورزی ( کمیسیون ماده 21 )

 

 • • حل اختلاف مربوط به اراضی کشت موقت و اجرای موارد قانونی مربوطه

 

 • • دفاع از اجرای قانون کشت موقت در دیوان عدالت اداری و هیئت های سه نفره

 

 • • نظارت بر بهره برداری صحیح از اراضی واگذارشده به کشاورزان و جلوگیری از قطعه قطعه شدن اراضی

 

 • • جذب اعتبارات و امکانات لازم جهت احیاء اراضی واگذار شده به کشاورزان

 

 • • شناسایی و تشخیص اراضی بایر مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

 • • اصلاح اسناد زارعین اصلاحات اراضی مربوط به اشتباهاتی که در اسناد زارعین صورت گرفته است برابر  با ماده 38 قانون.

 

 • • انجام امور باقیمانده اصلاحات ارضی مصوب 1370/03/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با رقباتی که مشمول قانون گردیده و زارعین صاحب نسق متصرف اراضی فوق می باشند.

 

 • • تشخیص زارعین صاحب نسق در رابطه با پرونده های اختلافی اصلاحات ارضی

 

 • • تعیین تکلیف اراضی بایر خریداری مرحله اول قانون اصلاحات ارضی و تفکیک نسق زراعی از اراضی دولتی و قید کلمه به استثناء اراضی بایر در اسناد زارعین مربوطه.

 

 • • فروش یا واگذاری استجاری متصرفی بایره مرحله اول( تعیین و تکلیف اراضی متصرفی)

 

 • • شناسایی اراضی خالصه دولتی از طریق دفاتر اظهار نامه ثبتی و سایر دفاتر قانونی و در یافت اسناد اینگونه اراضی.

 

 • • فروش اراضی خالصه متصرفی دارای مستحدثه یا واگذاری استجاری آنها و در یافت اجرت المثل سال های قابل تصرف از زراعین

 

 • • اجرای قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات مصوب 1374  مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در مورخ01/08/85

 

 • • فروش اراضی دولتی واگذار شده به مشاع ها ، شرکت ها ، تعاونی ها و افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احیاء کامل اراضی

 

 • • واگذاری اراضی دولتی از طریق بند (ب) طرح طوبی

 

 • • پاسخ به استعلامات نقل و انتقال اراضی کشاورزی از دفاتر اسناد رسمی ، بانک ها ، ادارات ثبت