• امروز: 1401/11/19
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/18

معاونت بهبود و تولیدات دامی

نام :  محمد گلشنی              

 

سمت :  سرپرست معاونت  بهبود تولیدات دامی

 

شماره تماس : 33346607-8

 

 

ایمیل سازمانی :    

 

moa.dami@jkgc.ir

 

 

شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی :
 

 

•راهبری و نظارت بر امور مربوط به بهبود و افزایش تولید دام وفرآورده های دامی و کنترل جمعیت آن در استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی.
 
•تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات دامی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و تنظیم برنامه کلان تولید محصولات دامی استان.
 
• نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه.
 
•اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ و بهبود منابع دامی و طیور و اصلاح نژاد گونه های برتر دامی.
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویجی تغذیه ، بهداشت و بهبود جایگاه، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طیور.
 
•ایجاد تعامل مناسب با واحد فنی و مهندسی سازمان بمنظور کنترل فنی پروژه های دامپروری، تبادل اطلاعات فنی و بهبود روشهای عملیاتی.
 
•بررسی و اقدامات لازم در جهت معرفی و تامین منابع غذایی دام استان و نیز برآورد نیازهای غذای دام و فرآورده ها و تجهیزات مربوطه در چهارچوب سیاستهای مصوب.
 
•بررسی، تدوین و به روز نگهداشتن نظام های موجود دامپروری استان.