• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

معاونت بهبود و تولیدات دامی

نام :  محمد گلشنی              

سمت :  معاونت  بهبود تولیدات دامی

سطح تحصیلات : دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد دام

شماره تماس : 01333346527

سابقه کاری : 24 سال

ایمیل سازمانی :    

 

moa.dami@jkgc.ir

m.golshani.j@gmail.com

 

 

شرح وظایف معاونت بهبود تولیدات دامی :
 

 

•راهبری و نظارت بر امور مربوط به بهبود و افزایش تولید دام وفرآورده های دامی و کنترل جمعیت آن در استان در چارچوب سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی.
 
•تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه تولید محصولات دامی و ارائه به واحدهای ذیربط جهت تصویب و تنظیم برنامه کلان تولید محصولات دامی استان.
 
• نظارت مستمر بر پیشبرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه.
 
•اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ و بهبود منابع دامی و طیور و اصلاح نژاد گونه های برتر دامی.
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویجی تغذیه ، بهداشت و بهبود جایگاه، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طیور.
 
•ایجاد تعامل مناسب با واحد فنی و مهندسی سازمان بمنظور کنترل فنی پروژه های دامپروری، تبادل اطلاعات فنی و بهبود روشهای عملیاتی.
 
•بررسی و اقدامات لازم در جهت معرفی و تامین منابع غذایی دام استان و نیز برآورد نیازهای غذای دام و فرآورده ها و تجهیزات مربوطه در چهارچوب سیاستهای مصوب.
 
•بررسی، تدوین و به روز نگهداشتن نظام های موجود دامپروری استان.