• امروز: 1402/09/13
 • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

شرح وظایف اداره فناوری مکانیزه کشاورزی

 •    خدمات  :
 •   نظارت بر روند توزیع اعتبارات بخش مکانیزاسیون استان
 •   نظارت بر فعالیت شرکت های شبکه مکانیزاسیون
 •   نظارت بر حسن فعالیت مسئولین بخش مکانیزاسیون استان
 • ثبت و پی گیری گزارش تخلفات بخش مکانیزاسیون:
 • گزارش تخلف مسئولین بخش مکانیزاسیون استان و شهرستانها
 • گزارش تخلف واحدهای فروش و خدمات پس از فروش ماشینهای کشاورزی
 • گزارش تخلف شرکت های شبکه مکانیزاسیون
 • گزارش تخلف واحدهای تعمیرگاهی
 • گزارش تخلف واحدهای فروش قطعات ماشینهای کشاورزی

        فرم ها :