• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف مدیریت حفظ نباتات

وظایف مدیریت حفظ نباتات استان

 

مدیریت حفظ نباتات وظیفه مبارزه با عوامل زیان آور گیاهی را در مزارع ، باغات و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی به عهده داشته و از جمله وظایف مهم آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


1- راهنمایی کشاورزان و برنامه ریزی جهت کنترل عوامل زیان آور ( آفات ، بیماریها و علفهای هرز) محصولات زراعی و باغی
2- برنامه ریزی جهت تهیه و تدارک سموم دفع آفات نباتی جهت کنترل عوامل زیان آور گیاهی
3- برنامه ریزی جهت انجام مبارزات غیرشیمیایی و بیولوژیک با آفات نباتی و در راستای تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک مورد نیاز جامعه
4- بازدید و صدور گواهی بهداشت نباتی محصولات کشاورزی جهت صدور به خارج از کشور از طریق مبادی مرزی
5- برنامه ریزی جهت ردیابی و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه ای داخلی و خارجی
6- آموزش کشاورزان و بهره برداران و کارکنان جهت آشنایی با آفات ، بیماریها و علفهای هرز محصولات کشاورزی و نحوه کنترل آنها با تاکید بر انجام روشهای مبارزه غیرشیمیایی و بیولوژیک

 

برنامه ها :


1- مبارزه با آفات عمومی و همگانی از جمله سن گندم ، جوندگان و ملخها
2- ردیابی و مبارزه با آفات قرنطینه ای ( داخلی و خارجی)
3- مبارزه با آفات محصولات زراعی و باغی
4- مبارزه با بیماریهای زراعی و باغی
5- مبارزه زراعی و مکانیکی با آفات زراعی و باغی
6- مبارزه با علفهای هرز محصولات زراعی و باغی
7- مبارزه بیولوژیک با آفات محصولات زراعی و باغی
8- ضدعفونی بذور محصولات زراعی
9- استقرار و گسترش شبکه های مراقبت محصولات زراعی و باغی
10- بکارگیری کارشناسان ناظر حفظ نباتات جهت نظارت محصولات زراعی و باغی

 

اهداف :


از جمله اهداف مهم مورد نظر :


1- تولید محصولات  کشاورزی سالم و کافی و جلوگیری از خسارت عوامل زیان آور گیاهی در این محصولات میباشد .
2- خودکفایی در محصولات مورد نیاز جامعه از دیگر اهداف مورد نظر در مدیریت کنترل عوامل زیان آور گیاهی میباشد .
3- مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه ای و جلوگیری از طغیان و گسترش آنها به سایر مناطق از دیگر اهداف مورد نظر است .
4- واگذاری پاره ای فعالیتها و وظایف به کارشناسان حفظ نباتات بخش خصوصی از جمله شبکه مراقبت محصولات زراعی و باغی و فروشگاههای سموم ، کلینیک های گیاهپزشکی و پرورش حشرات مفید جهت کنترل بیولوژیک آفات

قوانین مربوطه :
جهت کنترل آفات ، بیماریها و علفهای هرز محصولات زراعی و باغی و همچنین برای جلوگیری از ورود عوامل زیان آور گیاهی از دیگر نقاط جهان به داخل کشور و نیز ممانعت از ورود آفات ، بیماریها و علفهای هرز قرنطینه داخلی از یک منطقه کشور به سایر استانها ، قانون جامع حفظ نباتات کشور مصوب مجلس، چگونگی جریان مبارزه با این عوامل را در مزارع و باغات و مبادی ورودی کشور مشخص نموده است .