• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

مدیر مالی

نام : سید محمد حسینی 

سمت : مدیر امور مالی

شماره تماس :   33322640

سابقه کاری: 25 سال

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی