• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف مدیریت امور طیور

شرح وظایف مدیریت امور طیور :
 

•راهبری و نظارت و اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات طیور و زنبور عسل در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب.
 
 
•انجام برنامه ریزی های لازم جهت توسعه فعالیتهای پرورش طیور و زنبور عسل با هدف افزایش میزان تولید با بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تولیدات طیور و زنبور عسل استان.
 
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه تغذیه، بهداشت و جایگاه نگهداری، پرورش و اصلاح نژاد انواع طیور و زنبور عسل با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.
 
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویجی جهت احداث و بهسازی جایگاه های پرورش طیور و زنبور عسل و برنامه ریزی جهت اصلاح جایگاه فرسوده به جایگاه های مدرن.
 
 
•تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی مربوط به کاربری و نحوه بهره برداری از ماشین آلات و ادوات دامپروری و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی مستقر در شهرستان.
 
 
•برآورد و پیشنهاد کمیت ماشین آلات و ادوات مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهای دامپروری و انعکاس به اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی جهت تامین آنها.
 
 
•هماهنگی با واحد صدورپروانه ها و مجوزها جهت بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدورپروانه و مجوز پرورش طیور و زنبور عسل در سطح استان.