• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف مدیریت امور دام

 

شرح وظایف مدیریت امور دام :
 

•راهبری و نظارت و اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصولات دامی در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب.
 
 
•انجام برنامه ریزی های لازم جهت توسعه فعالیتهای پرورش انواع دام با هدف افزایش میزان تولید با بررسی و شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تولید محصولات دامی.
 
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه تغذیه، بهداشت و اصلاح نژاد انواع دام با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی.
 
 
•تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت احداث و بهسازی جایگاه های پرورش دام و برنامه ریزی جهت اصلاح جایگاه فرسوده پرورش دام به جایگاه های مدرن.
 
 
•برآورد و پیشنهاد کمیت ماشین آلات و ادوات مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهای دامپروری و انعکاس به اداره فناوریهای مکانیزه کشاورزی جهت تامین آنها.
 
 
•هماهنگی با واحد صدورپروانه ها و مجوزها جهت بررسی صلاحیت و شرایط فنی متقاضیان صدورپروانه و مجوز دامپروری در سطح استان.