• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات

اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه:

 

  •  - جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی استان و تجهیز و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.

 

  •  - برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبکه اتوماسیون اداری سازمان و واحدهای تابعه و وابسته در چار چوب سیاستهای مربوطه

 

  •  - تولید، راهبری و نگهداری سیستمهای کاربردی مورد نیاز شبکه اتوماسیون با بهره گیری از تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

 

  •  - انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبکه اتوماسیون اطلاعات اداری و ارائه خدمات پشتیبانی مربوطه

 

  •  - کنترل و نظارت مستمر بر کارکرد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رایانه ای به سیستم اداری سازمان