• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف مدیریت بودجه

  • هماهنگي و هدايت واحدهاي مختلف سازمان در تدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني

 

  • تهيه پيش نويس موافقتنامه هاي پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي سازمان با هماهنگي معاونت ها ومديريتهاي اجرائي سازمان وطرح در كميته هاي برنامه ريزي شهرستانها و مبادله موافقنتامه با معاونت برنامه ريزي واقتصادي استانداري

 

  • تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه هاي كلان سازمان در قالب دستورالعملهاي مربوط و هماهنگي لازم جهت تخصيص و توزيع بودجه به واحدهاي مختلف

 

  • انجام اقدامات لازم به منظور اخذ و تخصيص اعتبارات جاري ، عمراني و ارزي و ساير منابع اعتباري سازمان و ابلاغ آن كنترل و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات براساس طرحها ، برنامه ها و موافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارشهاي لازم

 

  • كنترل و دريافت اطلاعات مربوط به جذب ريالي وپيشرفت فيزيكي شهرستانها و درج در سامانه يكپارچه كنترل ونظارت وزارت كشور