• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

اداره مکانیزاسیون

نام : حیدر کامیاب

 

سمت : رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون

 

شماره تماس :  33344761