• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/29

اداره مکانیزاسیون

نام : حیدر کامیاب

 

سمت : رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون

 

شماره تماس :  33344761