• امروز: 1398/06/27
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/26

مشخصات هسته گزینش

نام :مرتضی هادی زاده

 

سمت : مدیر هسته گزینش

 

شماره تماس : 33328001