• امروز: 1398/08/24
  • آخرین بروزرسانی: 1398/08/23

مشخصات هسته گزینش

نام :مرتضی هادی زاده

 

سمت : مدیر هسته گزینش

 

شماره تماس : 33328001