• امروز: 1403/01/28
  • آخرین بروزرسانی: 1403/01/28

مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی عبادت طلب

 

سمت : سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی 

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir