• امروز: 1403/04/23
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/20

مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی 

 

نام و نام خانوادگی : مهدی عبادت طلب

سمت : سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

ایمیل سازمانی :

mod.bazar@jkgc.ir