• امروز: 1398/06/27
  • آخرین بروزرسانی: 1398/06/26

مدیر تنظیم بازار

نام : نعمت قاسمی                               

سمت : مدیر توسعه بازرگانی

 

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

 

شماره تلفن مستقیم: 33325817

 

سوابق مدیریتی :

- مسئول بیمه محصولات کشاورزی و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا به مدت 4 سال

- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت به مدت 3 سال

- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان