• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

اداره روابط عمومی

نام :  مهدی صادق پور 

 

سمت :  رئیس اداره روابط عمومی

 

شماره تماس : 33324012

 

میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت فرهنگی

 

سابقه کاری: 18 سال

 

ایمیل سازمانی :

ed.ravabet@jkgc.ir