• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

مشخصات مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام : سید اسدالله هادوی

 

سمت : سرپرست مدیرست  بازرسی و ارزیابی  عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

شماره تماس :