• امروز: 1398/04/29
  • آخرین بروزرسانی: 1398/04/29

مشخصات ارزیابی عملکرد

نام : حقیقت میرزایی

 

سمت : مدیر ارزیابی  عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

شماره تماس :