• امروز: 1398/09/01
  • آخرین بروزرسانی: 1398/08/30

مدیر ترویج

نام : حمید منشی زاده          

   

 

سمت :  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

 

شماره تماس :   33334076

مدرک تحصیلی  :  ارشد مدیریت کشاورزی