• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مدیر ترویج

نام : حمید منشی زاده          

   

 

سمت :  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی

 

شماره تماس :   33334076

 

مدرک تحصیلی  :  ارشد مدیریت کشاورزی

 

سابقه کاری: 30 سال

 

ایمیل سازمانی :  

 

mod.tarvij@jkgc.ir

gilan.tarvijagri@gmail.com