• امروز: 1398/03/06
  • آخرین بروزرسانی: 1398/03/05

مدیر ترویج

نام : حمید منشی زاده          

   

 

سمت : سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 

شماره تماس :   33334076

مدرک تحصیلی  :  ارشد مدیریت کشاورزی