• امروز: 1403/03/31
  • آخرین بروزرسانی: 1403/03/27

مدیر آب و خاک

نام : سعداله نقدی    

 

سمت : سرپرست مدیریت  آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 

شماره تماس : 33322009

 

سابقه کاری: 28 سال

 

میزان تحصیلات: لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

 

ایمیل  سازمانی : 

 

mod.abkhak@jkgc.ir