• امروز: 1402/09/13
  • آخرین بروزرسانی: 1402/09/12

مدیر آب و خاک

نام : مجتبی شاه نظری

 

سمت : مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی

 

شماره تماس : 33322009

 

ایمیل  سازمانی : 

 

mod.abkhak@jkgc.ir