• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

معاونت برنامه ریزی

نام : بهمن علیزاده          

 

سمت : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

شماره تماس : 33320110

میزان تحصیلات: لیسانس کشاورزی

سابقه کاری: 29 سال 

ایمیل سازمانی :      

   

moa.barnameh@jkgc

 

 

شرح وظایف :

 

  •   انجام بررسیهای مختلف در عرصه تولید کشاورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان
  • انجام بررسیهای اقتصادی اجتماعی وفرهنگی در خصوص ایجاد بستر مناسب بمنظور اصلاح و بهبود الگوی غذایی رایج در استان وتدوین برنامه توسعه پایداربخش کشاورزی در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.
  • راهبری و اجرای سیاستها و برنامه های کلان دستگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه خدمات لازم جهت بهبود ارتباطات شبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمد سازی شبکه اطلاعات رایانه ای .
  •  جمع آوری آمار واطلاعات کشاورزی استان و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.
  •  اجرا ی سیاستها و خط مشهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بازرگانی بیمه محصولات کشاورزی در استان.
  •  انجام برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازارهای محصولات کشاورزی در منطقه وطراحی سیستم توزیع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف کشاورزی و برآورد قیمت خرید تضمینی.
  • تععین و برآورد میزان خسارت وارد شده به کشاورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه و شرایط نا مساعد محیطی و برنامه ریزی جهت تامین.
  • انجام هماهنگی های لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامین منابع مالی جبران خسارت بهره برداران بخش کشاورزی.