• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مشخصات ریاست سازمان

 

نام و نام خانوادگی :   دکتر صالح محمدی

سمت :  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

شماره تماس :   33323749-013

شماره فکس :  ۳۳۳۲۰۰۰۸- ۰۱۳

میزان  تحصیلات  : دکترای زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی  

سابقه  کار : 28 سال 

ایمیل : http://riasat@jkgc.ir