• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مدیر حراست

نام  :  علیرضا عزیزی     

سمت  :  مدیر  حراست 

شماره تماس: 33328008

میزان تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سابقه کاری: 20 سال 

رزومه کاری:

کارشناس آمار و خدمات کامپیوتری در تعاونی روستایی 

کارشناس امور مالی در تعاون روستایی

  کارشناس مسئول برنامه ریزی در تعاون روستایی

مسئول حراست در تعاون روستایی 

معاون فنی و بازرگانی در تعاون روستایی

 

ایمیل سازمانی:

ali _ac@mailfa.com